Zamówienia do 30 000 euro

Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja rejestratora wraz licencjami dla 23 szt. kamer funkcjonujących w ramach monitoringu wizyjnego (CCTV) 19-06-2019
BDG.ZZP.512.1.2018 Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla COAR poniżej 30.000 euro 04-09-2018 r.