Rozpoznanie rynku

Badanie rynku- utrzymanie i wsparcie techniczne Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ) KPRM

W celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia oraz przybliżonej kalkulacji kosztów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów utrzymania i wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ) KPRM - zwanego dalej „Systemem” - wykonanego na bazie systemu Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. przez okres 36 miesięcy od miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 28 listopada 2020 r., poprzez realizację następujących usług:

 1. stała telefoniczna pomoc dla użytkowników Systemu w dni robocze w godzinach 8.15- 16.15;
 2. usuwanie błędów i awarii Systemu wynikających z błędnego lub wadliwego, niezgodnego z dokumentacją działania Systemu, jak i niewynikających z błędów lub wad Systemu, w tym z powodu awarii sprzętu, oraz usuwanie awarii powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkowników Zamawiającego;
 3. aktualizację Systemu w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa (w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa) niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed wejściem w życie nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w życie przepisów w dniu ich ogłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od ich wejścia w życie;
 4. realizację pozostałych usług w wymiarze do 1000  godzin w czasie trwania umowy, polegających na:
 1. wizytach konsultanta Wykonawcy (konsultacje/szkolenia) w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za potwierdzeniem pocztą elektroniczną),
 2. konsultacjach/szkoleniach przeprowadzanych zdalnie za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego Zamawiającego z wykorzystaniem instancji Systemu uruchomionej w infrastrukturze Wykonawcy na zanonimizowanej bazie danych udostępnionej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za potwierdzeniem pocztą elektroniczną),
 3. realizacji zgłoszeń Zamawiającego dotyczących rozbudowy i modyfikacji funkcjonalności Systemu oraz ewentualnych prac dostosowujących wynikających z bieżących potrzeb użytkowników Systemu,
 4. tworzeniu analiz wielowymiarowych - raportów zawierających informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu oraz przygotowywaniu przekrojowych zestawień danych

Prosimy o przedstawienie wyceny w formie wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, załączonego do ogłoszenia w terminie do dnia 10.08.2020 r.

W celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia oraz przybliżonej kalkulacji kosztów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów utrzymania i wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ) KPRM - zwanego dalej „Systemem” - wykonanego na bazie systemu Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. przez okres 36 miesięcy od miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 28 listopada 2020 r., poprzez realizację następujących usług:

 1. stała telefoniczna pomoc dla użytkowników Systemu w dni robocze w godzinach 8.15- 16.15;
 2. usuwanie błędów i awarii Systemu wynikających z błędnego lub wadliwego, niezgodnego z dokumentacją działania Systemu, jak i niewynikających z błędów lub wad Systemu, w tym z powodu awarii sprzętu, oraz usuwanie awarii powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkowników Zamawiającego;
 3. aktualizację Systemu w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa (w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa) niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed wejściem w życie nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w życie przepisów w dniu ich ogłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od ich wejścia w życie;
 4. realizację pozostałych usług w wymiarze do 1000  godzin w czasie trwania umowy, polegających na:
 1. wizytach konsultanta Wykonawcy (konsultacje/szkolenia) w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za potwierdzeniem pocztą elektroniczną),
 2. konsultacjach/szkoleniach przeprowadzanych zdalnie za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego Zamawiającego z wykorzystaniem instancji Systemu uruchomionej w infrastrukturze Wykonawcy na zanonimizowanej bazie danych udostępnionej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za potwierdzeniem pocztą elektroniczną),
 3. realizacji zgłoszeń Zamawiającego dotyczących rozbudowy i modyfikacji funkcjonalności Systemu oraz ewentualnych prac dostosowujących wynikających z bieżących potrzeb użytkowników Systemu,
 4. tworzeniu analiz wielowymiarowych - raportów zawierających informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu oraz przygotowywaniu przekrojowych zestawień danych

Prosimy o przedstawienie wyceny w formie wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, załączonego do ogłoszenia w terminie do dnia 10.08.2020 r. Wycenę należy przesłać na adres agata.rossowska@kprm.gov.pl.

Metadane

Data wytworzenia : 28.07.2020
Data publikacji : 28.07.2020
Obowiązuje od : 28.07.2020
Obowiązuje do : 10.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Zaremba Biuro Budżetowo-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry