Rozpoznanie rynku

Doradztwo w zakresie podejścia procesowego

badanie rynku

W celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, określenia możliwości jego wykonania oraz przybliżonej kalkulacji kosztów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów doradztwa w zakresie doskonalenia podejścia procesowego w KPRM

 

Proponowany zakres prac w ramach zamówienia:

  1. Analiza przyjętego w KPRM podejścia do zarządzania ryzykiem w procesach oraz wyników stosowania tego podejścia. Wskazanie na jego mocne i słabe strony po analizie m.in. dokumentów metodycznych, dokumentów analitycznych dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w KPRM, wyników samooceny kontroli zarządczej oraz zapisów z analizy ryzyka.

  2. Opracowanie, wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego, planu działań doskonalących ww. podejście, spełniających wymagania kontroli zarządczej.

  3. Udział we wdrożeniu przyjętego planu działań doskonalących ww. aspekt funkcjonowania podejścia procesowego w KPRM, m.in. poprzez przeprowadzanie spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących szacowania i zarządzania ryzykiem w komórkach organizacyjnych KPRM.

 

Prosimy o przedstawienie oferty zawierającej:

- koncepcję realizacji tego zamówienia przygotowaną w oparciu o wyżej wskazany zakres prac,

- liczbę godzin doradztwa w poszczególnych etapach realizacji zamówienia i koszt jednej godziny (netto) oraz łączną kwotę zmówienia.

 

UWAGA!

Załączona informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzi wykonawców służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oraz oszacowaniu jego wartości.

Uprzejmie informujemy, że KPRM zastrzega sobie prawo do zakończenia szacowania wartości zamówienia w dowolnej chwili bez podania przyczyn.

W przypadku zainteresowania przedstawieniem informacji z Państwa strony, prosimy o zwrotne odesłanie oferty wraz z wypełnionym formularzem cenowym w terminie do dnia 11.03.2020 r. na następujący adres: zarzadzanie.procesowe@kprm.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 03.03.2020
Data modyfikacji : 02.03.2020
Obowiązuje od : 03.03.2020
Obowiązuje do : 11.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Kordas Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry