Rozpoznanie rynku

Dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management)

badanie rynku

Dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management)

W celu określenia możliwości wykonania zadania oraz przybliżonej kalkulacji kosztów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów dostawy, wdrożenia, uruchomienia, opracowania dokumentacji, przeprowadzenia szkolenia oraz świadczenia usług wsparcia i asysty technicznej dla systemu SIEM, zapewniającego mechanizmy nadzoru nad funkcjonowaniem systemów przetwarzania informacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, wykrywania awarii, wykrywania anomalii i rozwiązania problemów.

W załączeniu szczegóły zapytania w postaci opisu przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym.

UWAGA!

Załączona informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia. Odpowiedź na powyższe zapytanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku zainteresowania tematem z Państwa strony, prosimy o zwrotne odesłanie oferty wraz z wypełnionym formularzem cenowym w terminie do dnia 06.03.2020 na adres e-mail: adam.palasz@kprm.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 26.02.2020
Data modyfikacji : 26.02.2020
Obowiązuje od : 26.02.2020
Obowiązuje do : 06.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Pałasz Biuro Ochrony
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry