Postępowania wszczęte

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla 900 koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”

ZS-35/2019

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 20.12.2019
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry