Postępowania wszczęte

Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
ZS-36/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” powyżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 27.01.2020 r. godzina 10:00
ZS-35/2019 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla 900 koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów” powyżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 27.01.2020 r. godzina 10:00
Postępowania wszczęte
do góry