Postępowania wszczęte

Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
PN-26/20 Dostawa krajowej prasy elektronicznej i papierowej oraz zagranicznej prasy papierowej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa oraz pracowników KPRM. powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 30.10.2020 r. godz. 10.00
PN-25/2020 Modernizacja platformy wirtualizacyjnej powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 01.10.2020 r., godz. 10:00
PN-22/2020 Produkcja spotów telewizyjnych i internetowych na potrzeby kampanii społecznych i informacyjnych realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 24.09.2020 r., godz. 10:00
Dialog techniczny - przeprowadzenie w internecie (w szczególności w mediach społecznościowych) kampanii społecznych i informacyjnych dialog techniczny dialog zakończony
PN-23/2020 Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” (MPSA) lub produktów równoważnych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - II powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 02.09.2020 godzina 10:00
PN-21/2020 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie 12 miesięcy poniżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 14.08.2020 r., godz. 10:00
PN-17/2020 Świadczenie kompleksowych usług komunikacyjnych powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 11.08.2020 r. godzina 10:00
dialog techniczny - produkcja spotów telewizyjnych i internetowych na potrzeby kampanii społecznych i informacyjnych realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dialog techniczny dialog zakończony
PN-19/2020 Przedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego powyżej 139 ooo euro przetarg nieograniczony 29.07.2020 r. godz. 10.00
PN-16/2020 Dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management) >139 000 euro przetarg nieograniczony 14.07.2020 r., godz. 10:00
PN-14/2020 Wykonanie badań społecznych >139 000 euro przetarg nieograniczony 07.07.2020 r., godz. 10:00
dialog techniczny - świadczenie usług organizacji wydarzeń związanych z Programem GovTech Polska. dialog techniczny dialog zakończony
PN-15/2020 Prenumerata elektronicznej prasy zagranicznej na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 26.05.2020 r. godzina 10:00
PN-12/2020 Usługi doradcze w zakresie zamawiania innowacyjnych produktów informatycznych w ramach Programu GovTech Polska poniżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 07.04.2020 godzina 10:00
PN-8/2020 Świadczenie usługi pośrednictwa w publikowaniu lub bezpośrednia publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji na łamach dzienników „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik” i „Gazeta Polska Codziennie” poniżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 26.03.2020 r. godzina 10:00
PN-7/20 Dostawa 5 szt. przełączników sieciowych wraz z osprzętem powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 20.03.2020 r. godzina 10:00
PN-6/20 Dostawa 150 licencji Vmware Workspace ONE Advanced (Includes AirWatch) Perpetual : 1 Device ze wsparciem producenta (Basic Support) do dnia 30 grudnia 2021 r. (lub licencji na produkt równoważny) powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 13.03.2020 r. godzina 10:00
Dialog techniczny- promocja w mediach społecznościowych i tradycyjnych Programu GovTech Polska dialog techniczny
PN-2/2020 Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” (MPSA) lub produktów równoważnych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powyżej 139 000 euro przetarg nieograniczony 24.03.2020 r. godzina 10:00
PN-40/2019 Usługa wsparcia w przeglądzie i poprawie procedur zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych w ramach projektu pozakonkursowego Procedury bez barier powyżej 139 000 Euro przetarg nieograniczony 17 marca 2020 roku godzina 10.00
ZS-39/2019 Usługi wsparcia w przeglądzie procedur pod kątem zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami i przeszkolenia pracowników urzędów administracji publicznej w ramach projektu „Procedury bez barier” powyżej 750 000 euro zamówienie na usługi społeczne 10.03.2020 r. godzina 10:00
ZS-36/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” powyżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 27.01.2020 r. godzina 10:00
ZS-35/2019 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla 900 koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów” powyżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 27.01.2020 r. godzina 10:00
Postępowania wszczęte
do góry