Postępowania wszczęte

W tym dziale znajdziecie Państwo ogłoszenia o zamówieniach publicznych - redagowane przez Wydział Zamówień Publicznych Biura Administracyjnego KPRM. Ogłoszenia umieszczane są na stronie z chwilą wszczęcia przedmiotowych postępowań.
Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
PN-11/2018 Dostawa urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem poniżej 144 00 euro przetarg nieograniczony 30.05.2018 godzina 10:00
ZS-1/18 Przygotowanie i przeprowadzenie Akademii Konsultacji Publicznych (w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i długookresowych szkoleń specjalistycznych) oraz szkoleń ustawicznych poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 06.04.2018 r. godzina 12:00
PN-3/2017 Usługa utrzymania i wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powyżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 18.10.2017 r. godz. 10.00
Postępowania wszczęte