2018

Przygotowanie i przeprowadzenie Akademii Konsultacji Publicznych (w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i długookresowych szkoleń specjalistycznych) oraz szkolen ustawicznych z zakresu konsultacji publicznych

ZS-13/18

usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP
Data publikacji : 28.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Hubert Wojtach
Departament Służby Cywilnej

Osoba publikująca: Iwona Świątnicka
Biuro Dyrektora Generalnego

liczba wejść: 978