2018

Przygotowanie i przeprowadzenie Akademii Konsultacji Publicznych (w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i długookresowych szkoleń specjalistycznych) oraz szkoleń ustawicznych

ZS-1/18

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa).

Metadane

Data publikacji : 08.03.2018
Data modyfikacji : 08.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hubert Wojtach Departament Służby Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry