2016

Przygotowanie i realizacja kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet

PN-10/16

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 09.09.2016

Data modyfikacji : 21.09.2016
Rejestr zmian
Autor : Weronika Najda
DSO

Osoba publikująca: Iwona Świątnicka
Biuro Dyrektora Generalnego

liczba wejść: 2191