2016

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

PN-3/2016

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 06.04.2016

Data modyfikacji : 09.05.2016
Rejestr zmian
Autor : Marek Korowajczyk
Osoba publikująca: Monika Golc
wydział ds. zamówień publicznych (BDG)

liczba wejść: 1343