UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

2014

Wsparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wdrażaniu zmian organizacyjnych w urzędach administracji rządowej

PN-32/2014

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach EFS, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Metadane

Data publikacji : 12.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Szpilarski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych

Opcje strony

do góry