UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

2014

Dostawa tabletów

ZW-28/2014

Zakup 2 szt. tabletów zostanie zrealizowany w ramach cross-financingu ze środków Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015 r. w części dotyczącej Rocznego Planu Kosztów Instytucji, finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet X, Działanie 10.1 (nr umowy: POKL.10.01.00-00.001/11 z późn. zm.), kat. interwencji 85.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Szpilarski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych

Opcje strony

do góry