2014

Przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

PO-12/2014

przetarg ograniczony
Data publikacji : 19.03.2014

Data modyfikacji : 16.04.2014
Rejestr zmian
Autor : Iwona Jóźwiak
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1566