BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2012/2122,Dostawa-prasy-krajowej-na-potrzeby-KPRM.html
2020-08-13, 11:04

Dostawa prasy krajowej na potrzeby KPRM

PN-33/2012

Metadane

Data publikacji : 20.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Szpilarski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych

Opcje strony