BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2012/2071,Badanie-ewaluacyjne-projektu-quotRowne-traktowanie-standardem-dobrego-rzadzeniaq.html
2020-09-18, 10:58

Badanie ewaluacyjne projektu "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia".

PN-30/2012

Zamówienie realizowane w ramach projektu  "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2012
Data modyfikacji : 09.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szymborska
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony