BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2012/2029,Dostawa-sprzetu-komputerowego.html
2020-08-14, 08:34

Dostawa sprzętu komputerowego

NBO-22/2012

Postępowanie realizowane w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”(realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej) oraz w ramach projektu „Media Równych Szans” (finansowanego ze wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS 2007-2013) oraz budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”, realizowanego w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”(realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej) oraz w ramach projektu „Media Równych Szans” (finansowanego ze wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS 2007-2013) oraz budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Metadane

Data publikacji : 27.09.2012
Data modyfikacji : 27.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Szpilarski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony