2012

Dostawa sprzętu komputerowego

NBO-22/2012

Postępowanie realizowane w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”(realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej) oraz w ramach projektu „Media Równych Szans” (finansowanego ze wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS 2007-2013) oraz budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”, realizowanego w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”(realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej) oraz w ramach projektu „Media Równych Szans” (finansowanego ze wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS 2007-2013) oraz budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Metadane

Data publikacji : 27.09.2012
Data modyfikacji : 27.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Szpilarski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry