BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2012/2026,Obsluga-Logistyczna-18-dni-szkolen-z-zakresu-przeciwdzialania-dyskryminacji-i-ro.html
2020-09-18, 08:34

Obsługa Logistyczna 18 dni szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania.

NBO-23/2012 Zamówienie udzielane na podstawie art. 101 ustawy Prawo zamówien publicznych

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Metadane

Data publikacji : 25.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szymborska
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych

Opcje strony