BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2012/2012,Organizacja-i-przeprowadzenie-cyklu-szkolen-w-ramach-projektu-Media-Rownych-Szan.html
2020-08-13, 11:04

Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu Media Równych Szans

PN-24/2012

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Media Równych Szans współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej tj. w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013) 

Metadane

Data publikacji : 17.09.2012
Data modyfikacji : 04.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariola Kownacka
Osoba udostępniająca informację:
Mariola Kownacka
Osoba modyfikująca informację:
Mariola Kownacka

Opcje strony