BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2012/1982,Przeprowadzenie-szkolen-pracownikow-administracji-publicznej.html
2020-09-19, 06:03

Przeprowadzenie szkoleń pracowników administracji publicznej.

PN-19/2012

XZZZzzz Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Równe traktowanei standardem dobrego rządzenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metadane

Data publikacji : 10.08.2012
Data modyfikacji : 10.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Jabłońska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Jabłońska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Jabłońska

Opcje strony