2012

Dostawa sprzętu komputerowego

PN-17/2012

Część 1 Zamówienia realizowana w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej.

 

Część 2 Zamówienia realizowania w ramach projektu „Media Równych Szans” finansowanego z wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).

Metadane

Data publikacji : 20.07.2012
Data modyfikacji : 08.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Szymborska
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry