2012

Organizacja i przeprowadzenie konferencji poświęconej zagadnieniom zarządzania w administracji publicznej oraz opracowanie i dystrybucja materiałów pokonferencyjnych w postaci poradnika dobrych praktyk

PN-14/2012

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, Poddziałania 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr”, Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Metadane

Data publikacji : 30.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Michota
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry