2012

Wykonanie badania ewaluacyjnego wdrożeń usprawnień w urzędach administracji rządowej

PN-11/2012

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Metadane

Data publikacji : 12.04.2012
Data modyfikacji : 10.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Szpilarski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry