BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2011/1596,Realizacja-uslugi-w-zakresie-etyki-i-przeciwdzialania-zagrozeniom-korupcji-w-Urz.html
2020-10-20, 02:26

Realizacja usługi w zakresie etyki i przeciwdziałania zagrożeniom korupcji w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu

PN-44/2011

Metadane

Data publikacji : 20.10.2011
Data modyfikacji : 20.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Szpilarski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Wydział ds. Zanówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony