BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2011/1560,Organizacja-i-przeprowadzenie-szkolenia-centralnego-pn-Nowoczesne-przywodztwo-w-.html
2020-10-20, 03:13

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia centralnego pn. Nowoczesne przywództwo w organizacji publicznej na rzecz zmian - rola wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

PN-42/2011

Metadane

Data publikacji : 13.10.2011
Data modyfikacji : 31.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Golc
Osoba udostępniająca informację:
Monika Golc
Osoba modyfikująca informację:
Monika Golc

Opcje strony