BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2011/1319,Publikacja-i-kolportaz-12500-egzemplarzy-poradnikow-z-zakresu-ZZL.html
2020-10-22, 06:37

Publikacja i kolportaż 12500 egzemplarzy poradników z zakresu ZZL

PN-39/2011

Publikacja i kolportaż 12500 egzemplarzy poradników z zakresu ZZL

Metadane

Data publikacji : 29.09.2011
Data modyfikacji : 20.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Obłuski
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony