BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/2011/1304,Ewaluacja-wybranych-dzialan-szkoleniowych-realizowanych-w-ramach-projektu-Wdroze.html
2020-10-20, 03:12

Ewaluacja wybranych działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Wdrożenie strategii szkoleniowej

PN-23/2011

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Metadane

Data publikacji : 08.07.2011
Data modyfikacji : 13.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Obłuski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Lipska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony