2010

Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej oraz przeprowadzenie badania benchmarkingowego trzech obszarów zarządzania w wybranych urzędach wojewódzkich

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metadane

Data publikacji : 03.09.2010
Data modyfikacji : 19.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Obłuski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Grabski

Opcje strony

do góry