2008

Ogłoszenie o zamówieniu: Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej.

Zamówienie  jest realizowane w ramach projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” realizowanego przez KPRM w ramach Działania 5.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Metadane

Data publikacji : 02.07.2008
Data modyfikacji : 24.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Obłuski
Osoba udostępniająca informację:
Monika Golc

Opcje strony

do góry