2008

Ogłoszenie o zamówieniu: „Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń” w ramach Priorytetu V „Dobre Rządzenie”, Działanie 5.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.06.2008
Data modyfikacji : 12.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dagmir Długosz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Różycki

Opcje strony

do góry