Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC131
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie nowych wymogów bezpiecznego przewożenia dzieci oraz warunków technicznych dla fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, wynikających z nowego Regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych (tzw. regulamin nr 129). Warunki te uwzględniają postęp techniczny pod względem różnych aspektów urządzeń przytrzymujących dla dzieci, takich jak testy w zakresie zderzeń bocznych, umiejscowienie dzieci w wieku do 15 miesięcy tyłem do kierunku jazdy, kompatybilność z różnymi pojazdami, manekiny testowe i stanowiska do badań oraz dostosowanie do różnych rozmiarów dzieci.

Powyższe zmiany są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa przewiduje zmianę przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym dotyczących obowiązku przewożenia dzieci w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci. Projekt doprecyzowuje art. 39 ust. 3 ustawy poprzez zapisanie, że w pojazdach samochodowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, dzieci będą przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dzieci lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnym z:
1) wagą i wzrostem dziecka,
2) zaleceniami producenta urządzenia,
3) właściwymi warunkami technicznymi określonymi we właściwych przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach.
Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci lub inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci w pojazdach muszą być instalowane w pojazdach wyposażonych w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa lub system mocowania ISOFIX zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane (art. 39 ust. 3a).
Ponadto projekt przewiduje regulacje stanowiące, że w pojazdach niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa, dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą być przewożone, natomiast dzieci w wieku co najmniej 3 lat oraz poniżej 150 cm wzrostu nie mogą być przewożone na przednim siedzeniu (art. 39 ust. 3b). Projektowana ustawa pozwala natomiast, aby dzieci w wieku co najmniej 3 lat, liczące co najmniej 135 cm wzrostu, mogły korzystać z pasów bezpieczeństwa podczas przewożenia pojazdem samochodowym (art. 39 ust. 3c).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.01.2015
do góry