Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1541
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD504
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. Więcej
ID230 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
RD503 MRPiPS
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS II kwartał 2019 r. Więcej
RD502 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
RD501 MI
Mikołaj Wild Sekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. Więcej
ID229 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
RD500
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. Więcej
UD516 MF
Piotr Walczak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
RD499 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2019 r. Więcej
UD514 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony