Aktualnie znajdujesz się na:

Skróty na stronie

Skróty na stronie

 • ARR - Agencja Rynku Rolnego
 • BDG - Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 • CIR - Centrum Informacyjne Rządu
 • DKiN - Departament Kontroli i Nadzoru KPRM
 • DSC - Departament Służby Cywilnej KPRM
 • DSWiORdsU - Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do spraw Uchodźców KPRM
 • Dz.U. - Dziennik Ustaw
 • EFS - Europejski Fundusz Społeczny
 • KK NSZZ - Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
 • KPRM - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • KRM - Komitet Rady Ministrów
 • KSAP - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • MP - Monitor Polski
 • NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
 • OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • RCL - Rządowe Centrum Legislacji
 • RM - Rada Ministrów
 • SC - służba cywilna
 • UKIE - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • UE - Unia Europejska
 • ZZ - Związki Zawodowe
do góry