Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Aktualna wersja stronty

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Opublikowane przez Agnieszka Kowalska
Data publikacji : 02.10.2019
Data modyfikacji : 14.12.2019
Wersja dokumentu : 4
Autor Magdalena Stawarz

Poprzednie wersje strony

do góry