Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Marcin Kuśmierczyk Agnieszka Kowalska 23.07.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
20.12.2019 09:29 Bartłomiej Szpilarski
Naczelnik Wydziału
przeniesienie
20.09.2019 11:22 Emilia Chabrowska
modyfikacja
Załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
20.09.2019 11:21 Emilia Chabrowska
publikacja
Załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
20.09.2019 11:21 Emilia Chabrowska
publikacja
Załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
28.08.2019 08:28 Emilia Chabrowska
modyfikacja
Załącznik: Informacja wynikająca z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
28.08.2019 08:27 Emilia Chabrowska
publikacja
Załącznik: Informacja wynikająca z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
14.08.2019 16:13 Iwona Świątnicka
Radca Szefa KRPM
skasowanie
Dokument: Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem do replikacji maszyn wirtualnych, uruchomienie dostarczonego sprzętu i oprogramowania w środowisku Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkoleń
Kategoria: Postępowania wszczęte
14.08.2019 16:12 Iwona Świątnicka
Radca Szefa KRPM
publikacja
Załącznik: 14.08.2019 r. odpowiedzi na pytania Wykonawców
12.08.2019 12:56 Emilia Chabrowska
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy) brzmienie od dnia 12.08.2019 r.
12.08.2019 12:54 Emilia Chabrowska
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1a do SIWZ (specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia) brzmienie od dnia 12.08.2019 r.
12.08.2019 12:53 Emilia Chabrowska
publikacja
Załącznik: odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.08.2019 r.
05.08.2019 09:26 Emilia Chabrowska
publikacja
Załącznik: Klucz publiczny
23.07.2019 13:01 Agnieszka Kowalska
główny specjalista
publikacja
do góry