Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Sylwia Jabłońska Sylwia Jabłońska 18.04.2012
Data Redaktor Akcja Zmiana
19.01.2016 14:06 Monika Golc
radca Szefa KPRM
przeniesienie
03.07.2012 09:54 Bartłomiej Szpilarski
Naczelnik Wydziału
przeniesienie
09.05.2012 12:23 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2012 12:22 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: 09.05.2012 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
09.05.2012 12:17 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 09.05.2012 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty.
09.05.2012 12:15 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
modyfikacja
25.04.2012 07:25 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
modyfikacja
23.04.2012 16:45 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 23.04.2012 r. - Dokument: Zbiór dobrych praktyk.
23.04.2012 16:44 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 23.04.2012 r. - Załączniki do dokumentu „Wytyczne do wdrożenia standardów (…)” w wersji edytowalnej.
23.04.2012 16:43 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 23.04.2012 r. - Załączniki do dokumentu „Wytyczne do wdrożenia standardów (…)” w wersji pdf .
23.04.2012 16:42 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 23.04.2012 r. - Dokument: Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej.
23.04.2012 16:41 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 23.04.2012 r. - Dokument: „Raport końcowy. Podsumowanie prac przeprowadzonych w ramach Zadania 2 projektu Klient w centrum uwagi administracji i wytyczne dla realizacji podobnych projektów w przyszłości”
23.04.2012 16:40 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 23.04.2012 r. - Dokument: “Measure to Improve”
23.04.2012 16:36 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: 23.04.2012 r. - Informacja wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
23.04.2012 16:34 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
modyfikacja
18.04.2012 12:46 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
modyfikacja
18.04.2012 12:38 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
modyfikacja
18.04.2012 12:37 Sylwia Jabłońska
Główny specjalista
publikacja
do góry