Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Barbara Szymborska Bartłomiej Szpilarski 10.08.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
19.01.2016 14:05 Monika Golc
radca Szefa KPRM
przeniesienie
13.10.2011 11:45 Bartłomiej Szpilarski
Naczelnik Wydziału
modyfikacja
13.10.2011 10:57 Bartłomiej Szpilarski
Naczelnik Wydziału
przeniesienie
13.10.2011 10:56 Bartłomiej Szpilarski
Naczelnik Wydziału
modyfikacja
22.09.2011 15:17 Bartłomiej Szpilarski
publikacja
Załącznik: 22.09.2011 r. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
10.08.2011 10:10 Bartłomiej Szpilarski
modyfikacja
10.08.2011 10:08 Bartłomiej Szpilarski
publikacja
Załącznik: 10.08.2011 Załączniki 1, 1a, 2a, 2b, 2c, 3 oraz 4 do SIWZ w wersji edytowalnej
10.08.2011 10:06 Bartłomiej Szpilarski
publikacja
Załącznik: 10.08.2011 Załącznik nr 6 do SIWZ -wzór umowy
10.08.2011 10:05 Bartłomiej Szpilarski
publikacja
Załącznik: 10.08.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
10.08.2011 10:04 Bartłomiej Szpilarski
publikacja
Załącznik: 10.08.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.08.2011 10:03 Bartłomiej Szpilarski
publikacja
Załącznik: 10.08.2011 Ogłoszenie o zamówieniu
10.08.2011 00:00 Bartłomiej Szpilarski
publikacja
do góry