Redakcja serwisu

 • Grzegorz Łapiński

  St. Administrator Systemów IT
  tel.: 22 694 76 60
 • Małgorzata Zagórska-Fulara

  radca Szefa KPRM
 • Beata Żmijewska

  redaktor naczelny BIP
  tel.: 22 694 72 64
 • Julita Łoniewska

  tel.: 22 694 73 12
 • Anna Skrońska

  asystent dyrektora
  tel.: +48 22 6946577
 • Agata Pawłowska

 • Edyta Kurkiewicz

  specjalista
  tel.: (22) 694 69 16
  fax: (22) 694 74 80
 • Marta Wrona

  Specjalista
  tel.: 22 694 65 16
 • Bernarda Kozłowska

  główny specjalista
  tel.: 22 694-65-48
  fax: 22 694-74-80
 • Iwona Dwojewska

 • Maria Wierzchoń

  podreferendarz
 • Kamila Michalak

 • Izabela Bujak

  referendarz
  tel.: 6354
  fax: 68 29
 • Michał Masłowski

 • Emil Jastrzębski

  Specjalista
 • Elżbieta Missol

 • Jolanta Witkowska

 • Anna Zajączkowska

 • Joanna Pysiewicz-Jeżak

  główny specjalista
 • Katarzyna Świeżyńska

  główny specjalista
 • Marta Bondel

  starszy specjalista
 • Agnieszka Mordwińska

 • Michał Golec

  główny specjalista
  tel.: 226946414
 • Agnieszka Kowalska

  główny specjalista
 • Patryk Chmielewski

 • Anna Sobieraj-Kozakiewicz

 • Maria Więckowska

 • Anna Chełchowska

 • Cezary Maliszewski

 • Grzegorz Łukasik

 • Aleksandra Wójcik

 • Grażyna Mizera

 • Aleksandra Rzepko

  Redaktor Naczelny BIP - zastępca
  tel.: 22 694 61 02
 • Edyta Kotlarz

  Główny Specjalista
  tel.: 22 694 69 38
 • Anna Prażuch

  Radca Szefa KPRM
  tel.: 22 694 63 11
 • Mateusz Pawelec

  Główny Specjalista
  tel.: 22 694 61 34
 • Szymon Kuźmiński

  Administrator Systemów IT
  tel.: 22 694 68 87
 • Małgorzata Rybicka

  Gł.Specjalista
  tel.: 22 694 84 56
 • Aleksandra Sierpińska

  Inspektor
  tel.: 22 694 84 95
 • Marcin Boras

  Gł.Specjalista
  tel.: 22 694 84 52
 • Marta Ściechura