Praktyki studenckie - podsumowanie

31 marca 2016 r. Szef Służby Cywilnej przekazał do wiadomości Rady Ministrów zbiorczą informację o realizacji praktyk studenckich.

Przekazanie Radzie Ministrów zbiorczej informacji o realizacji praktyk studenckich wynika z przyjęcia przez rząd, 3 marca 2015 r.,"Zaleceń dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r."

Zbiorcza informacja Szefa Służby Cywilnej o realizacji praktyk studenckich w 2015 r.

Data publikacji : 13.04.2016

Rejestr zmian
Autor : Dobrosław Dowiat-Urbański, szef Służby Cywilnej
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 11430