Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze ekspertów narodowych do misji EULEX w Kosowie (2-2020 CfC)

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) ogłosiła nabór ekspertów narodowych do misji EULEX w Kosowie (2-2020 CfC).

Informacje szczegółowe dot. naboru znajdują się na platformie Goalkeeper-Registrar (https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/) oraz zostały przekazane Państwu za jej pośrednictwem.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich upływa 11 sierpnia 2020 r. (koniec dnia).

Termin przekazania zgłoszeń do ESDZ za pośrednictwem platformy Goalkeeper-Registrar upływa 18 sierpnia 2020 r. (godz. 17:00 CEST).

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę / instytucję nadzorującą należy dołączyć:

1. Życiorys w formie skróconej w języku polskim zawierający (i) imię i nazwisko kandydata/kandydatów, (ii) nazwę stanowiska/stanowisk z numerami oraz (iii) informację o przebiegu kariery zawodowej. 

W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia oraz dodatkowych informacji (adres zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, znajomość języków).

2. Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem.

Zgłoszenie od pracodawcy oraz wymagane dokumenty należy przesłać w uwierzytelnionej wersji elektronicznej na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl, adrian.browarczyk@msz.gov.pl i ignacy.zarski@msz.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Browarczyk Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry