Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów narodowych do misji EUBAM Rafah (1-2020 CfC)

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) ogłosiła nabór ekspertów narodowych do misji EUBAM Rafah (1-2020 CfC).

Informacje szczegółowe dot. naboru znajdują się na platformie Goalkeeper-Registrar (https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/) oraz zostały przekazane Państwu za jej pośrednictwem.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich upływa 7 sierpnia 2020 r. (koniec dnia).

Termin przekazania zgłoszeń do ESDZ za pośrednictwem platformy Goalkeeper-Registrar upływa 14 sierpnia 2020 r. (godz. 17:00 CEST).

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę / instytucję nadzorującą należy dołączyć:

1. Życiorys w formie skróconej w języku polskim zawierający (i) imię i nazwisko kandydata/kandydatów, (ii) nazwę stanowiska/stanowisk z numerami oraz (iii) informację o przebiegu kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia oraz dodatkowych informacji (adres zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, znajomość języków).

2. Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem.

Zgłoszenie od pracodawcy oraz wymagane dokumenty należy przesłać w uwierzytelnionej wersji elektronicznej na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl, adrian.browarczyk@msz.gov.pl i ignacy.żarski@msz.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Browarczyk Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry