Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze stanowiska ekspertów narodowych (w tym stanowiska cost–free) w Dyrekcjach Generalnych

Komisja Europejska prowadzi nabór  na stanowiska ekspertów narodowych (w tym stanowiska cost–free) w Dyrekcjach Generalnych ds.:

- Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (AGRI) – 3 stanowiska w Wydziale D-1, F-1.

- Konkurencji (COMP) – 4 stanowiska w Wydziale B-4, E-3, G-1, H-5.

- Przemysłu obronnego i kosmosu (DEFIS) –   40 stanowisk w Wydziale A-1, A-2/DEFIS A-3.

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) -  2 stanowiska (cost-free)  w Wydziale D-2 Del Tanzanie, G-1 Del Colombie.

- Tłumaczeń Pisemnych (DGT) – 5  stanowisk w Wydziale A-MT.2, B-SV.1, C-HU.1,  C-SL, D-FR.1.

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale A-3 B.

- Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) 3 stanowiska w Wydziale A-1, A-2, E-1 Del New York.

- Energii (ENER) - 1 stanowisko w Wydziale D-3.

- Środowiska (ENV) - 2 stanowiska (cost-free)  w Wydziale  B-3, F-3.

-  Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) - 1 stanowisko  w Wydziale D-3.

- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 1  stanowisko  w Wydziale C-4, D-1.

   oraz w:

- Eurostacie (ESTAT) - 4 stanowiska  w Wydziale F-3, G-1, G-4, G-5.

- Europejskim Urzędzie Doboru Kadr (EPSO) 2 stanowiska w Wydziale 05 A, 05 B.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  13 października   2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1. Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2.    Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy – tylko- uwzględnić:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej (w załączeniu).Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich. Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  irena.redlinska@kprm.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 24.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry