Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w Dyrekcjach Generalnych

Komisji Europejskiej ogłosiła nabory na stanowiska ekspertów narodowych (w tym stanowiska cost –free) w Dyrekcjach Generalnych ds.:

- Budżetu (BUDG) - 5 stanowisk w Wydziale E-1/ E-2 /E-3.

- Działań w dziedzinie Klimatu (CLIMA) - 1 stanowisko  w Wydziale C-1.

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 1 stanowisko w Wydziale 03.

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale A-3 A.

- Energii (ENER) - 1  stanowisko w Wydziale B-4.

- Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW)   - 1 stanowisko  w Wydziale C-3.

- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 2 stanowiska w Wydziale B-3 i B-5 (cost-free).

oraz w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)  - 1 stanowisko  w Wydziale B-1.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  15 września  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1. Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2.  Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy – tylko- uwzględnić:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich. Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  irena.redlinska@kprm.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry