Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (specialised in digital services for delegates) w Dyrekcji ds. Rozwiązań Cyfrowych (SMART) do zespołu zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Sekretariat Generalny Rady UE ogłosił nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (specialised in digital services for delegates) w Dyrekcji ds. Rozwiązań Cyfrowych (SMART) do zespołu zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Dokumenty dot. naboru (SMART.1.A.001 Ref.: END/5/2020 (316273)): Informacje ogólne i opis stanowiska opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Okres oddelegowania wynosi dwa lata, z możliwością przedłużenia. Rozpoczęcie pracy od 1 listopada 2020r. Warunki oddelegowania, w tym dodatki wz. z oddelegowaniem określone są w decyzji Rady z 23.06.2015r. w sprawie zasad mających zastosowanie do ekspertów narodowych oddelegowanych do SG Rady UE (2015/1027/WE, DZ.U.L 163 z 30.06.2015, uchylająca decyzję 2007/829/WE.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 1 września  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1.    Dokumenty wymagane przez SG Rady UE (szczegółowy życiorys obejmujący: wszystkie zajmowane stanowiska i miejsca pracy oraz z uwzględnieniem edukacji, jak również list motywacyjny).

2.    Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy (tylko) uwzględnić:

1. nazwę stanowiska wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej (w załączeniu).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  
irena.redlinska@kprm.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry