Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w obszarze bezpieczeństwa informacji niejawnych UE

Sekretariat Generalny Rady UE ogłosił nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w obszarze bezpieczeństwa informacji niejawnych UE

Dokumenty dot. naboru (ORG 5 C S1 Information Assurance, Ref.: SNE/06/2020 (312641)): Informacje ogólne i opis stanowiska opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Okres oddelegowania wynosi dwa lata, z możliwością przedłużenia. Rozpoczęcie pracy od 1 listopada 2020r. Warunki oddelegowania, w tym dodatki wz. z oddelegowaniem określone są w decyzji Rady z 23.06.2015r. w sprawie zasad mających zastosowanie do ekspertów narodowych oddelegowanych do SG Rady UE (2015/1027/WE, DZ.U.L 163 z 30.06.2015, uchylająca decyzję 2007/829/WE.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 1 września  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1.    Dokumenty wymagane przez SG Rady UE (szczegółowy życiorys obejmujący: wszystkie zajmowane stanowiska i miejsca pracy oraz z uwzględnieniem edukacji, jak również list motywacyjny).

2.    Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy (tylko) uwzględnić:

1. nazwę stanowiska wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej.

 

Metadane

Data publikacji : 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry