Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: CO-FINANCED SNE in Counterterrorism/Security - EU Delegation in NIGERIA – post 228986 - WYDŁUŻENIE TERMINU

Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (w formule współfinansowania) :

  •         CO-FINANCED SNE in Counterterrorism/Security - EU Delegation in NIGERIA – post 228986.

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach oraz w Decyzji Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 04.02.2014 r. https://www.msz.gov.pl/resource/4ba8cdf7-6b0f-45e2-9dbb-ccb0722c664c:JCR .

Posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa na poziomie co najmniej EU SECRET/SECRET UE jest warunkiem niezbędnym.

Zgodnie z zapisami „Procedur delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszeń kandydatów przez pracodawcę do Sekretarza Stanu w MSZ, Członka Komitetu do Spraw Europejskich, p. Piotra Wawrzyka upływa w dniu 16 września 2020 r.

W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1. Życiorys kandydata w języku angielskim lub francuskim (pdf lub word) w formacie europejskim Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae); w życiorysie należy wskazać stanowisko (nazwa, numer), o które kandydat się ubiega;

2. Życiorys w formie skróconej w języku polskim lub angielskim, zawierający: imię i nazwisko kandydata, przebieg kariery zawodowej, numer i nazwę stanowiska, o które aplikuje kandydat. NIE należy zamieszczać zdjęcia ani dodatkowych informacji (np. danych adresowych, wykształcenia, znajomości języków obcych).

3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenie kandydata/ów od pracodawcy wraz z załącznikami należy kierować do Sekretarza Stanu, Członka Komitetu do Spraw Europejskich p. Piotra Wawrzyka. Komplet ww. dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną oraz w wersji elektronicznej równocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl oraz agnieszka.bicz@msz.gov.pl i anna.raduchowska-brochwicz@msz.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2020
Data modyfikacji : 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Bicz Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry