Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko w ECHA (nie dotyczy stanowisk ekspertów narodowych) strukturach UE (oprócz ESDZ)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) poinformowała o opublikowanym naborze na stanowiska

  • członka Rady Odwoławczej ECHA, posiadającego kwalifikacje prawnicze, oraz zastępcy/dodatkowego członka Rady Odwoławczej ECHA, posiadających kwalifikacje prawnicze

(Legally Qualified Member and alternate/additional Legally Qualified Member(s) of ECHA’s Board of Appeal) , AD 10)

Termin składania zgłoszeń upływa:  14 sierpnia 2020 r. (o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Kandydaci muszą wyraźnie wskazać w liście motywacyjnym, o które stanowisko się ubiegają. Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (określone w części „Wymagania wobec kandydatów”),

Więcej informacji:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.205.01.0016.01.ENG&toc=OJ:C:2020:205:TOC

 

Metadane

Data publikacji : 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry