Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w Dyrekcjach Generalnych

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych ( w tym stanowiska cost –free) w Dyrekcjach Generalnych ds.:

 • Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 1  stanowisko w Wydziale H-3.
 • Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 1 stanowisko (cost-free) w Wydziale Del. Zambie.
 • Tłumaczeń Pisemnych (DGT) - 1 stanowisko w Wydziale C- HR 1
 • Edukacji i Kultury (EAC) - 1 stanowisko w Wydziale B-3.
 • Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) - 2 stanowiska w Wydziale –B-1; B-3.
 • Środowiska (ENV) - 2 stanowiska  (cost-free) w Wydziale  C-2; F-1.
 • Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) - 1 stanowisko w Wydziale C-3.
 • Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa  (MARE) - 1 stanowisko w Wydziale B-3.
 • Mobilności i Transportu (MOVE) - 2  stanowiska  w Wydziale B-1; D-1.
 • Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1  stanowisko  w Wydziale B-1.
 • w Służbie Prawnej (SJ) - 1  stanowisko  w Wydziale MarecW sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  15 września  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1. Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2.    Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy – tylko- uwzględnić:

 • nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
 • imię i nazwisko,
 • przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej (w załączeniu).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  irena.redlinska@kprm.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 18.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry