Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o nadzwyczajnym naborze ekspertów narodowych do misji EUPOL COPPS na Terytoriach Palestyńskich (1-2020 Extra Ordinary CfC).

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) ogłosiła nadzwyczajny nabór ekspertów narodowych do misji EUPOL COPPS na Terytoriach Palestyńskich (1-2020 Extra Ordinary CfC).

Informacje szczegółowe dot. naboru znajdują się na platformie Goalkeeper-Registrar (https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/) oraz zostały przekazane Państwu za jej pośrednictwem.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich upływa 1 czerwca 2020 r. (godz. 12:00).

Termin przekazania zgłoszeń do ESDZ za pośrednictwem platformy Goalkeeper-Registrar upływa 5 czerwca 2020 r. (godz. 17:00).

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę / instytucję nadzorującą należy dołączyć:

  1. Życiorys w formie skróconej w języku polskim zawierający (i) imię i nazwisko kandydata/kandydatów, (ii) nazwę stanowiska/stanowisk z numerami oraz (iii) informację o przebiegu kariery zawodowej.  

    W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia oraz dodatkowych informacji (adres zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, znajomość języków).

  2. Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem. Zgłoszenie od pracodawcy oraz wymagane dokumenty należy przesłać w uwierzytelnionej wersji elektronicznej na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl i adrian.browarczyk@msz.gov.pl.

Prośba o wcześniejszy kontakt w przypadku planowanego zgłoszenia kandydata do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich.

Metadane

Data publikacji : 20.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Browarczyk Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry