Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o przedlużeniu terminu naboru kandydatów na stanowisko eksperta narodowego Security Expert – Protective Security

Agencja eu–LISA  przedłużyła termin naboru kandydatów na stanowisko eksperta narodowego Security Expert – Protective Security

Dokumenty dot. naboru (Ref. No: eu-LISA/20/SNE/1.1) w załączeniu. Informacje także na stronie: https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 15 czerwca 2020 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Dokumenty wymagane przez eu-Lisa (pkt 9: Application procedure)

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić TYLKO:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.
W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej (w załączeniu).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  
irena.redlinska@msz.gov.pl oraz na adres: irena.redlinska@kprm.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 05.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry